โอกาศทางธุรกิจการศึกษา

      ธุรกิจการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษาของเด็กในประเทศไทย ทำให้เด็กมีศูนย์การเรียนที่มีคุณภาพ และมีคุณครูที่เข้าใจและสามารถพลักดันให้เด็กนักเรียนไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายได้

    การเรียนดนตรีเป็นสิ่งสำคัญในพัฒนาการของเด็กทั้งด้านอารมณ์และสมาธิ หลายโรงเรียนในประเทศให้ความสำคัญกับหลักสูตรการเรียนดนตรีทั้งไทยและสากล รวมถึงผู้ปกครองต่างเห็นความสำคัญในการเรียนดนตรีและหาสถานที่เรียนดนตรีที่มีมาตรฐาน

    ทางศูนย์การเรียน EakQ เล็งเห็นความสำคัญ จึงมุ่งเน้นพัฒนาและขยายธุรกิจให้แตกแขนงออกเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการวางแผนพัฒนาขยายธุรกิจ EakQ Music Institutte ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนดนตรีครบวงจรเต็มรูปแบบตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบ โดยมีครูที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนและเข้าใจเด็ก นอกจากนี้ทาง EakQ Music Institutte ยังมีหลักสูตรและมาตรฐานการสอบเกรดระดับสากล ที่รับรองมาตรฐานโดย The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) และ Trinity College London ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่รับรองมาตรฐานการสอบดนตรี ที่ได้รับการยอมรับมากกว่า100ประเทศทั่วโลก โดย EakQ เป็นหนึ่งในศูนย์การสอบเกรด ซึ่งจะมีครูจากสถาบันต่างชาติมาสอบวัดผลและออกใบรับรองให้กับนักเรียนที่สอบผ่าน ซึ่งหลักสูตรมีตั้งแต่เกรด1 ถึงเกรด8 และระดับสูงขึ้นไป นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนโดยเฉลี่ย 8-12ปี หลังจากจบหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพครูและต่อยอดทางด้านต่างๆ เช่น เรียนต่อต่างประเทศ สอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกดนตรีชั้นนำ ทำงานในสายบันเทิงและศิลปินมืออาชีพ

บริการของเรา

ก้าวแรกของคุณ คือก้าวที่สำคัญของเรา

รับปรึกษาการเปิดสถาบันสอนดนตรี

รับบริหารธุรกิจการศึกษา

รับปรึกษาการตลาดทั้ง Online และ Offline

รับปรึกษาการเปิดสถาบันกวดวิชา

Model

คลิกที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


ธุรกิจการศึกษา

การลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี

  • รายได้ของโรงเรียนกวดวิชาทั้งระบบในปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท จากจำนวนนักเรียนกว่า 400,000 คน และยังมีแนวโน้มขยายตัวสูงในอนาคตข้างหน้า

Address

179 ถ.โชคชัย4, เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร , 10230

Phone

(+66)6-2879-8929-

Contact Us

© 2017 EakQ Land. All rights reserved